Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011you are so beautiful
I don΄t dare look at you
so I do the next best thing
I hate you
with so much passion
                        obsession
                        brilliance
                        excitement
                        pleasure
that it feels almost like
                        love


sleepless in soulpie