Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

στο τιμόνι
-O φόβος, η αμφιβολία δηλητηριάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις. τον άνθρωπο τον ίδιο. τι θαυμάσιοι δάσκαλοι τα ζώα. δεν είναι αρκετά έξυπνα για να αμφιβάλλουν. τι ανεπίδεκτοι μαθητές εμείς οι άνθρωποι.
-Τι έισαι; Φιλόσοφος;
-Σωφέρ.
-Ελπίζω να οδηγάς όπως μιλάς.


Γιώργος Τρίκερι