Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

σεξ και θάνατος ... βίοι παράλληλοι

και τα δύο μπορούν να σου τύχουν οπουδήποτε
καθώς συμβαίνουν βογκάς
και στο τέλος είσαι ... πτώμα.(κλεμμένο) thanx Mel