Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Jazzmine says.....Passion

Προσκυνώ το Θεό του Εφήμερου.


Υποκλίνομαι στη Σοφία του.


Το μόνο καθήκον είναι το Πάθος.Jazzmine in Red