Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Μονάχα όσο ζούνε λίγα άνθη
κρυμμένα ακόμα μες τα φύλλα,
φαίνεται πως θα νιώθω
την παρουσία εκείνης
που κρυφά επιθυμώ.

Saigyio (1118-1190)