Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

                                Sandro Botticelli. Birth of Venus.I do not wish women to have power over men, but over themselves.
Mary Wollstonecraft Shelley


All women should know how to take care of children. most of them will have a husband someday.
Franklin P. Jones


I believe women still face a glass ceiling that must be shattered.
Andrew Cuomo


I think that maybe if women and children were in charge, we would get somewhere.
James Thurber


The first issue for all of us, men and women, is not to learn, but to unlearn.
Gloria Steinem


Είσαι δυνατή σαν φως
μοσχοβολάς σαν Άνοιξη
είσαι  γλυκιά σαν σοκολάτα
ομορφη σαν όλες τις μουσικές
του Κόσμου.
χρόνια πολλά,
Γυναίκα!


Γιώργος Τρίκερι