Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

το μεράκι ...

"Ο λόγος το φέρνει να μιλήσω και για το κελαδιστήρι του Κουφού. Όσες φωνές βγάνει με την τέχνη του ο λαουτέρης απο το λαγούτο κι ο βιολιτζής απο το βιολί, άλλες τόσες και καλήτερες μπορούσες να φχαριστηθείς μέσα στο αργαστήρι του Θωμά του Κουφού. τέχνη του αυτουνού δεν είταν η μουσική, απεναντίας ή κουφαμάρα δεν τον άφηνε να ξεχωρίσει κανόνι απο καμπάνα, ομως το μεράκι του για τάργανα και τα κελαιδιστικά πουλιά πρέπει να στάθηκε μεγάλο. Τη μαραγκωσύνη του την είχε ξεσκολίσει απο μικρός, μα απο ξυλικός καταστάθηκε ταγιαδόρος, και δουλειά του απο κει και μπρος, κι όπου κανείς δεν τον έφτασε, είτανε να μαστορεύει λαλούμενα, και πες μονάχα λύρες , όπου ο Κρητικός βάνει τα ντέρτια του, όσα δεν γιατρέψει το μαχαίρι."

Παντελής Πρεβελάκης
Το Χρονικό Μιας Πολιτείας