Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Ik zal in het vuur voor je duiken.
Ik zal mijn onnozole dans erin dansen.
net zolang totdat je lacht.
mijn woorden, mijn dromen zullen in rook opgaan.
mijn as is voor niemand een souvenir.
mar wat een glorieus licht heb ik geleetd in het donker.

slapeloos in soulpie.

 
I will dive into the fire for you.
I will dance in it my foolish dance.
until you laugh.
my words, my dreams will go up in smoke.
my ashes souvenirs for no one.
but what a glorious light I lived in the dark.

sleepless in soulpie