Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Πῶς οὖν δυνήσει μανθάνειν;

Σωκράτης 
- Άνθρωπε που τόσον θέλεις κι αληθώς επιθυμείς
την σοφιάν την μεγάλην να σου μάθωμεν ημείς
πόσον θα γενείς ευδαίμων εν μέσω των Ελλήνων
και των Αθηναίων όλων, αν κρατής των ανθρωπίνων
αν καθόλου μήτε στάσις, μήτε δρόμος σε κουράσει
μήτε ψύχος σε πειράζει,
αν πολύ φαγάς δεν είσαι
κι εις φαγί λιτόν αρκείσαι,
αν επιμελώς απέχεις οίνου, μέθης γυμνασίων
και μωρών αφροδισίων.
κι αν κάλλιστον νομίζεις τούτον, που φρονεί καθείς
δεξιός ανήρ κι ευθύς
με την σκέψιν και την πράξιν να νικάς τους αντιπάλους
και την γλώσσαν έχων όπλον να τους καναντάς αλάλους.


Αριστοφάνους Νεφέλαι
έμμετρος μετάφρασις 
Γεωργίου Σουρή


ας αρχίσουμε με τη νόηση για να φτάσουμε στη κατανόηση να αγγίξουμε τη διανόηση και στο τέλος να ανακαλύψουμε την επινόηση.
Έτσι ίσως επινοήσουμε φρέσκους κόσμους, τρελούς χορούς, αληθινές χαρές ...
Fear not, Vive-Ρε !!!


Γιώργος Τρίκερι