Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

poppyart

μησελατρεψωδενμπορω
ζηταμουκατιαλλο
ανμεαφησειςθαχαθω
σεωκεανομεγαλο


θελωταματιασουταδυο
στιςφλογεςναμεντυσουν
καινα χορεψωστηφωτια
στααστρατουπαραδεισου


οταντοχαραμαθαρθει
σταχτεςθαεχωμεινει
μαλουστηκαγιαμιαβραδυα
στουερωτατηκρηνη


σελατρεψαδιχωςφραγμο
δενηξερααλλοτροπο
σπονδηδεξουτοσωμαμου
κιαςχαθει ...


γιωργοςτρικερι