Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

a little inspiration


                                 Life isn't about finding yourself
                                 Life is about creating yourself.

                                  by Vee Speers

                                 from my dear Tanja, for my dear Michelle.