Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Υπόθαλψη ονείρου....... περίθαλψη ψυχής......
παράβλεψη κιβδήλου...... μ' αληθινής ζωής..........
θεώρηση απείρου..... ως ίχνους της καρδιάς.........
της λογικής ομήρου...... που σπάει τα δεσμά......
...Άπειρα χρόνια σκλάβος....... ώρα της λεφτεριάς......
βαστάζος..... δούλος μαύρος..... αιχμάλωτη ριγάς.......
και μιας αγάπης κρίνα..... το δώρο αγκαλιάς......
για μιας ζωής την πρύμνα..... μα η πλώρη αγρυπνά......
Πνοή που ανασαίνει...... ζωή..... ρότα καρδιάς......
κι η λογική υποκλίνει...... συναίσθημα..... νικάς........... 


ΜΓ (ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ)