Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

είθε κάθε μέρα μας να είναι γιορτή ζωής


Όσο θέλεις με σε θέλω......... άσε τους συλλογσμούς........
και το θέλω είναι μέλλον..... στιγμές στου χρόνου κραδασμούς........
Ένα ξέρω.... ένα θέλω...... εσένα αγάπη δυνατή......
...κι ασ' το μέλλον για το μέλλω..... στο παρόν είν' η ζωή........
Όταν θες αυτό που θέλω.... όσο θέλει κι η ζωή....
πραγματικό παρόν το μέλλον..... εναλλασσόμενη.... στιγμή......
Όσο θέλεις να σε θέλω...... δυό καρδιές..... συνδυασμούς......
θέλεις το μέλλον ένα θέλω...... αντικλείδι στους καιρούς.......
Όσο θέλεις με σε θέλω......... άσε τους ενδοιασμούς........
και το θέλω..... θέλω - μέλλον..... κοινής καρδιάς παλμούς ακούς..........

ΜΓ (ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ)