Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

ο πιο καλός ο μαθητής ...


ο Έρωτας είναι
χημεία
βιολογία
ιστορία
μυθολογία
λογοτεχνία
φυσική αγωγή
ελεύθερο σχέδιο
είναι μάθημα ... σπουδαίο
μα δεν είναι στατιστική.


Γιώργος Τρίκερι.