Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

MORNING PRAYER


Η μόνη μου θρησκευτική πίστη είναι ότι ο θεός είναι κάποιο υπέρτατο ον με ανεπτυγμένη την αίσθηση του black humor. Αυτό κάνει τη ζωή μου εύκολη και προπάντων απλή. Αμήν.