Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.

Ύφεση είναι όταν μένει άνεργος ο γείτονας. Οικονομική κρίση είναι όταν μένει άνεργη όλη η γειτονιά.