Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

αιθεροκλέφτης

Francis Picabia

ένας αγέρας σαν άγριος σκύλος ...
προτιμώ τα φιλιά σου από τις λέξεις
προτιμώ τις λέξεις σου από την σιωπή
ένας αγέρας σαν άγριος σκύλος
ήρθε και σε πήρε
τώρα μαθαίνω να αγαπάω τις σιωπές.

Γιώργος Τρίκερι


Va.Le Art