Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

οι δέκα πιο δυναμικοί θηλυκοί χαρακτήρες της έβδομης τέχνης


Scarlett O’Hara - Gone With the Wind
Annie Hall - Annie Hall
Ellen Ripley - Alien
Margo Channing - All About Eve
Marge Gunderson - Fargo
Daphne/Jerry - Some Like it Hot
Bonnie Parker - Bonnie and Clyde
Annie Wilkes - Misery
Melanie Daniels - The Birds
Oda Mae Brown - Ghost