Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

54


είμαστε αγωγοί και δημιουργοί ενέργειας.
το πρόσημο ορίζεται από τις πράξεις, τις προθέσεις και τις σκέψεις μας.
ευχαριστώ σας για όλα τα +.
θα κάνω κι εγώ μια ευχή για όλους μας. 
Είθε οι ζωές μας να είναι ατέλειωτοι χοροί κάτω από πολύχρωμες λιακάδες.
είμαστε τα θαύματα της θέλησης μας.
Σας γλυκοβαθιαγαπάω.

Γιώργος Τρίκερι