Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

χωρίς επιστροφή


Η φύση δεν σκέφτεται. Πράττει.
Ο νους σκέφτεται. Δεν πράττει.
Πού είναι η Έξοδος. Γιατι αργεί.
Μια ολόκληρη γη από ανθρώπους
σε μιαν ασυνεννοησία ελεεινή.
Το τσαλαπατημένο δικαίωμα
εχάθη κάπου, ποιος ξέρει πού,
μα επιστροφή δεν έχει.

Katia  Tornay