Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

blinded by the light

Salvedor Dali

κοιτάω τα σύννεφα
βλέπω εσένα
κοιτάω τη θάλασσα
βλέπω εσένα
βγάζω τα μάτια μου
ακούω τη φωνή σου
-όχι, μη τα μάτια σου,
κόψε τα χέρια σου
αυτά με πνίγουν.

Γιώργος Τρίκερι