Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011
Θα μάθεις το θάνατο μου από το ταχυδρομείο:

"Η παρούσα επιστολή
Επιστρέφεται στον αποστολέα
Λόγω θανάτου του παραλήπτη"

Γι΄ αυτό να μη γράφεις
Έλα.


(α.σ. 1999, Καστελόριζο)


by Angelos Spartalis
http://www.spartalis.gr