Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Χαϊκού: άντρας


ξέρω να τραβάω κουπί
ξέρω να κρατάω τσεκούρι
μαθαίνω να αγγίζω γυναίκα.

Γιώργος Τρίκερι

Το χαϊκού διαβάζεται σε μια ανάσα.