Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

quiz of the day


ποιος είναι ο μοναδικός επαγγελματικός τομέας όπου οι γυναίκες αμείβονται καλύτερα από τους άντρες;