Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

cat wakes ... dream ends


ξύπνησαν τα χέρια μου
(μικρή παύση)
άγγιξαν τα μαλλιά σου που δεν είναι εδώ
(μεγαλύτερη παύση)
τεντώθηκαν ψάχνοντας το κορμί σου ...


sleepless in soulpie