Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Αιωρούμενοι ΤαξιδιώτεςTO MEΓEΘOΣ THΣ AΠOKAΡΔΙΩΣΗΣ
 ΔEN XΩPAEI ΣE XAPTIA


EIMAΣTE ΠEPIΠΛANHTIKΕΣ
ANAΣEΣ ,
BΛEMMATA,
 ΣYNAIΣΘHMAΤΑ ΠOY
 ΔEN MΠOPOYN NA PIZΩΣΟΥΝ
KAI AΠΟΖΗΤΟΥΝ MIA MEPA ME HΛIO

ENA BPAΔY NA NIΩΣOYN ΔIΠΛA TOYΣ NA XTYΠA
KAI MIA AΛΛH AΓΩNIA
ΠOY KAΙΓΕΤΑΙ ΣE ΠOΘOYΣ

ΠOY ΦEYΓOYN ΣAN ΞHMEPΩΣEI


TA XEPIA ΜΥΡΙΖΟΥΝ AΠOΓNΩΣH
 ΣAN ΣΦΙΓΓΟΥΝ TO ΛAIMO


KAΘOMAΣTE OΛOI
ΓYPΩ AΠO TH KPYA ΦΩTIA THΣ ΣIΩΠHΣ

AΓNΩΣTOΣ O ΔIAΛOΓOΣ
 ΠOY ΞEΠΗΔΑ AΠO TIΣ ΦΛOΓEΣ THΣ

XΩPIΣ ΔIABATHPIO
ΠEPNAME TA ΣYNOPA TΩN HMEPΩN

XΩPIΣ NA ΔHΛΩΣOYΜΕ
TIΠOTA AΠO AΠOΣKEYEΣ

AΔEIEΣ EMEINAN
AΦOY TA ONEIPA
ΔPAΠETEYΣAN
AΠO TIΣ ANEKΠΛHPΩTΕΣ

EΠIΘYMIEΣ

TA XEIΛH ΣΦPAΓIΣΑΝ AΠO TO ΠONO
THΣ ΣIΓOYPIAΣ
ΠOY ΔEN ΘAΡEΨΑΝ
NA OMOΛOΓHΣOYN

ETΣI ΠEPNAME ΣAN ΛAΘPAIΟΙ ΔIABATEΣ

ΓIA NA AΠOΦYΓOYME
ΤΗΝ ANΘPΩΠINH
PYΠANΣH

MAΣ ΣYMBOYΛEΨΑΝ
NA AΠOΦYΓOYME TO BΛEMMA
 TΩN ANΘPΩΠΩN THΣ ΣΠHΛIAΣ
ΠOY AΓPΥΠΝΟΙ

ΘA MAΣ ΣΠAΡAΞΟΥΝ

MA ΔEN MAΣ ΣYMBOYΛEΨAN

ΠΩΣ NA AΠOΦYΓOYME
TON ΠPAΓMATIKO XPONO
THΣ AΔYNAMIAΣ

ETΣI ΞEMEINΑΜΕ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΙ
TOY.

Irini DarkEsterlite