Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

καλοκαιράκι


όταν γενιώνται οι ωραίες αναμνήσεις είμαστε πάντα ξυπόλυτοι.

when beautiful memories are born we're always barefoot.