Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

μια στιγμιαία κρίση ενδοσκόπησης και αυτοκριτικής διάθεσης


 η κύρια διαφορά ανάμεσα στους άντρες και τα γουρούνια είναι ότι τα γουρούνια όταν μεθάνε δεν γίνονται άντρες.