Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Οι ακατάλληλες και οι καθαρές παραλίες της Αττικής για το 2013


Η εφαρμογή CleanBeaches.gr απεικονίζει τις ακατάλληλες και τις καθαρές παραλίες, κυρίως της Αττικής, με μετρήσεις του 2013.

Στόχος του project είναι να σε βοηθήσει στην εξεύρεση καθαρής και ασφαλούς για την υγεία παραλίας, αλλά και να τον ευαισθητοποιήσει σε θέματα ρύπανσης.

Οι μετρήσεις προέρχονται από έρευνα που διεξήγαγε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) τον Μάιο του 2013, σε παραλίες της Αττικής. Με τη βοήθεια των χαρτών της έρευνας, έγινε προσπάθεια απεικόνισης των σημείων λήψης πάνω στον ηλεκτρονικό χάρτη.

Λόγω περιορισμένης ακρίβειας των χαρτών της έρευνας, ενδέχεται το πραγματικό σημείο λήψης κάθε μέτρησης να αποκλείνει από το σημείο απεικόνισής του.

Ανάπτυξη εφαρμογής: Γιώργος Εγγλέζος

για να δεις τον χάρτη και τις αναλυτικές μετρήσεις πάτησε εδώ.