Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

μνημείο θαλάσσιας πολυχρωμίας και πλαστικοποικιλότητας

Μαρίνα Παλαιού Φαλήρου

Η Ελλάδα έχει συνυπογράψει από το 1981 τη Συνθήκη της UNESCO για την προστασία των μνημείων και χώρων παγκόσμιας κληρονομιάς. Στόχος της UNESCO είναι η προστασία από κάθε είδους φθορά και καταστροφή, προκειμένου αυτά να κληροδοτηθούν στις γενιές του μέλλοντος.

δωρεάν παραστάσεις καθημερινώς.
χορηγοί: Δήμος Παλαιού Φαλήρου, δημότες Παλαιού Φαλήρου και λοιπόι επισκέπτες.