Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

παρεξηγημένες λέξεις και προτάσεις

Ρενέ Μαγκρίτ


1. πάραυτα
λανθασμένη χρήση: μου φέρεται απαίσια πάραυτα τον λατρεύω.

ορισμός της λέξης πάραυτα: αμέσως, χωρίς καθυστέρηση.
συνώνυμα: αυθωρεί, παραχρήμα

σωστή χρήση: του ζήτησα ένα ποτήρι νερό και μου το έφερε πάραυτα.

Βίνσεντ βαν Γκογκ
2. ωρίμανση ή ωρίμαση ;


Επειδή η λέξη είναι παράγωγο ρήματος σε -άζω (ωριμ-άζω) σχηματίζεται κανονικά χωρίς -ν-, δηλ. ωριμάζω – ωρίμαση, όπως εξετάζω - εξέταση, παρουσιάζω – παρουσίαση, επιβιβάζω – επιβίβαση, κουράζομαι – κούραση κ.τ.ό.
Με -ν- σχηματίζονται παράγωγα από ρήματα σε -αίνω : θερμαίνω - θέρμανση, σημαίνω - σήμανση, ρυπαίνω - ρύπανση, υφαίνω - ύφανση.

επίσης η ωρίμαση διαφέρει από την ωριμότητα. η ωρίμαση είναι κατάσταση και δηλώνει το αποτέλεσμα του ρήματος ωριμάζω ενώ η ωριμότητα είναι ιδιότητα του ουσ. ώριμος.