Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

το χαϊκού του πονεμένου αλλά όχι απελπισμένου αγωνιστή


Πολυτεχνείο καφέ
μπαρ Ελευθερία
φτου και βγαίνω.