Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

sheep & politics


όσο υπάρχουν γήπεδα
εκκλησίες
και τηλεοράσεις
θα ρίχνουν τα λιοντάρια 
στους χριστιανούς
και τα αρνιά δεν  θα διαμαρτύρονται.