Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

διείσδυση


"..να μπω κάπως μέσα σου

να ζήσω εκεί

και ναχω για παραθύρια μου τα μάτια σου,

μαξιλάρι τη καρδιά σου να κοιμάμαι,

να λούζομαι καθώς νερό θα πίνεις.

Ν' ανοίγεις τα μάτια

να μπαίνει όλο το

φως.

Να ζω μέσα σου,

να γίνω εσύ.

Να μην είμαι εγώ.

Εγώ να μην υπάρχω.."

κ.τ