Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

χαϊκού του Τρίκερι (στη μούσα του)

Rafal Olbinski

μην μιλάς
αγάπα με
Αγάπα μας