Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

photo diary: afternoon walk

απλές εικόνες της γειτονιάς μου που μου αποσπούν την προσοχή στη καθημερινή βόλτα με τον σκύλο.

simple images of my neighborhood that catch my attention on the daily walks with the dog.1. Ντουσιέρες
    Showerheads
2. Εγκατάλειψη
    Abandonment
3. Καθαρίζοντας παράθυρα
    Cleaning windows
4. Οδός χωρίς όνομα, αριθμός 43
    Street with no name, number 43
5. Καφάσι στη φύση
    Produce box in nature
6. Επιστροφή από τη δουλειά
    return from work
7. Φρουρός
    Guard dog
8. Το μονοπάτι της Μακά
    Maka's path
9. Πρώτες παπαρούνες
    first poppies
10. Κάποτε άνθρωποι πατούσαν πάνω μου, χόρευαν πάνω μου. Τώρα λιάζομαι στην ακροθαλασσιά.
      Once upon a time people walked on me, danced on me. Now I sunbathe by the seaside.
11. Βάρκα στο τσιμέντο.
      Row boat on concrete.
12. Παράθυρο ως επίλογος.
      Window as epilogue.Γιώργος Τρίκερι