Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

δωρεάν εξέταση μαστών
Ένας από τους στόχους του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
«Άλμα Ζωής» είναι η ενημέρωση του γενικού γυναικείου πληθυσμού για την
πρόληψη - έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε όλη την Ελλάδα.
Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος διοργανώνει κάθε χρόνο τον Συμβολικό Αγώνα
Δρόμου GreeceRacefortheCure®, σε συνεργασία με την Οργάνωση SusanG.KomenfortheCure®.


Το Πρόγραμμα Ενημέρωσης με σκοπό την πρόληψη - έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου του μαστού σε νέες γυναίκες, ηλικίας 20 - 39 ετών, υλοποιείται
από τα χρήματα του Αγώνα GreeceRacefortheCure® 2011!Η ενημερωτική καμπάνια θα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη!


Πρωταρχικός στόχος του Προγράμματος είναι να αφυπνίσουμε κάθε γυναίκα αυτής της ηλικίας για τον καρκίνο του μαστού καθώς τα ηλικιακά όρια εμφάνισης της νόσου έχουν μειωθεί. Ο δεύτερος στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή δωρεάν κλινικής εξέτασης από χειρουργό μαστού για εννέα ημέρες, από τις 5 έως τις 15 Ιουνίου 2012.