Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Muere lentamente
Πάμπλο Νερούδα - Ἀργοπεθαίνει


Αργοπεθαίνει ὅποιος γίνεται σκλάβος τῆς συνήθειας, 
επαναλαμβάνοντας κάθε μέρα τὶς ἴδιες διαδρομές, 
ὅποιος δὲν ἀλλάζει περπατησιά, 
ὅποιος δὲν διακινδυνεύει ν᾿ ἀλλάξει χρῶμα στὰ ροῦχα του, 
ὅποιος δὲν μιλᾶ σὲ ὅποιον δὲν γνωρίζει.


Ἀργοπεθαίνει ὅποιος ἀποφεύγει ἕνα πάθος, 
ὅποιος προτιμᾶ τὸ μαῦρο γιὰ τὸ ἄσπρο 
και τὰ διαλυτικὰ σημεῖα στὸ «Ι» 
ἀντὶ ἑνὸς συνόλου συγκινήσεων ποὺ λαμποκοποῦν τὰ μάτια, 
που μετατρέπουν ἕνα χασμουργητὸ σὲ ἕνα χαμόγελο, 
ποὺ κάνουν τὴν καρδιὰ νὰ κτυπᾶ στὸ λάθος 
και στὰ συναισθήματα.


Αργοπεθαίνει ὅποιος δὲν ἀναποδογυρίζει τὸ τραπέζι, 
ὅποιος δὲν εἶναι εὐτυχισμένος στὴ δουλειά του, 
ὅποιος δὲν διακινδυνεύει τὴ βεβαιότητα γι᾿ ἀβεβαιότητα 
για νὰ κυνηγήσει ἕνα ὄνειρο, 
ὅποιος γιὰ μιὰ φορὰ τουλάχιστον στὴ ζωή του 
ν᾿ ἀποφύγει τὶς ἐχέφρονες συμβουλές.


Αργοπεθαίνει ὅποιος δὲν ταξιδεύει, 
ὅποιος δὲν διαβάζει, 
ὅποιος δὲν ἀκούει μουσική, 
ὅποιος δὲν βρίσκει χάρι στὸν ἑαυτό του.


Ἀργοπεθαίνει ὅποιος καταστρέφει τὸν ἔρωτά του, 
ὅποιος δὲν ἐπιτρέπει νὰ τὸν βοηθήσουν, 
ὅποιος δαπανᾶ μέρες παραπονούμενος γιὰ τύχη κακή 
ἣ γιὰ τὴν ἀσταμάτητη βροχή.


Ἀργοπεθαίνει ὅποιος παρατᾶ ἕνα σχέδιο πρὶν ν᾿ ἀρχίσει, 
ὅποιος δὲν ρωτᾶ γιὰ πράγματα ποὺ δὲν γνωρίζει,
ὅποιος δὲν ἀπαντᾶ, ὅταν τὸν ρωτοῦν κάτι ποὺ ξέρει.


Αποφεύγουμε τὸν θάνατο σὲ μικρὲς δόσεις, 
ὅταν θυμόμαστε πάντοτε ὅτι γιὰ νὰ εἶσαι ζωντανὸς 
χρειάζεται μία προσπάθεια πολὺ μεγαλύτερη 
ἀπὸ τὸ ἁπλὸ γεγονὸς τῆς ἀναπνοῆς.


Μόνο ἡ ἔνθερμη ὑπομονὴ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐπίτευξη 
μιᾶς λαμπρῆς εὐτυχίας.